เกี่ยวกับเรา

ABOUT THE COMPANY

บริษัท ปัญ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์
ที่มีนวัตกรรมใหม่ และ ความปลอดภัยสูงที่สุด วัตถุประสงค์และความตั้งใจของบริษัท
คือต้องการนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
พร้อมด้วยคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลมาให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับมาตรฐานระดับโลก
เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ผู้ป่วย พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยที่ทางบริษัทไม่เคยหยุดการพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีสุดให้ทุกท่าน

CURES SAFETY SYRINGE INTRODUCTION

“ใน 1 ปี มีการใช้เข็มฉีดยาจำนวนกว่า 16,000 ล้านชิ้น และ 40% มีการนำเข็มกลับมาใช้ซ้ำ”

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ใน 1 ปีเรามีการใช้เข็มฉีดยาถึง 16,000ล้านชิ้น และ 40% (6,400ล้านชิ้น) ของจำนวนนั้นมีการนำเข็มฉีดยากลับมาใช้ใหม่
ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจากโรคตับอักเสบบีจำนวนกว่า 21 ล้านคน (คิดเป็น 32%จากผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด),
ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี 2 ล้านคน (คิดเป็น 40%จากผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด),ผู้ป่วย HIV จำนวน 3แสนคน (คิดเป็น 5%จากผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด),
และโรคอื่นๆที่สามารถแพร่ผ่านทางอุปกรณ์ฉีดที่ใช้ซ้ำ เช่น ไข้เลือดออกจากไวรัส ไวรัสอีโบลา มาลาเรีย และโรคอื่นๆ
ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มักเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง (NSIS) ซึ่งมักเกิดในขณะฉีดยา,
หลังฉีดยา รวมถึงทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการกำจัดซึ่ง WHO เปิดเผยข้อมูลว่า ใน 1 ปี
มีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 3 ล้านคนติดเชื้อจากการใช้เข็ม

OUR VISION AND MISSION

Cures Safety Syringe ได้ถูกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนานโดยผ่านมาตรฐานระดับสากล และการรับรอง

เรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาซ้ำ ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกระบวนการใช้งาน

ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

จากข้อมูล WHO ชี้ให้เห็นแล้วว่าบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาในทุกๆวัน เช่นการจับถูกเข็มที่ติดเชื้อ การปิดฝาเข็มที่ปนเปื้อน

เข็ม Cures Safety Syringe จะถูกเก็บเข้าหลอดทันทีที่ใช้เสร็จ ซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องสัมผัสกับเข็มเลย ช่วยให้การใช้เป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด

การทิ้งเข็มฉีดยาอย่างไม่เหมาะสม ทำให้บุคลากร พนักงานเก็บขยะ และประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการติดเชื้อ การใช้ Cures Safety Syringe จะช่วยให้การจัดเก็บ และการทำลายเป็นไปอย่างปลอดภัย เนื่องจากเมื่อใช้งานเสร็จ เข็มฉีดยาจะถูกเก็บไว้ในหลอด ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆ