เข็มฉีดยา มาตรฐานการแพทย์

Product

เข็มฉีดยา มาตรฐานทางการแพทย์

SYRINGE

เข็มฉีดยาขนาดมาตรฐาน
0.05 ml / 0.1 ml / 0.3 ml / 0.5 ml / 1 ml / 3 ml / 5 ml / 10 ml

INSULIN SYRINGE

เข็มฉีดอินซูลิน ขนาดมาตรฐาน
0.3 ml / 0.5 ml / 1ml

บริษัท ปัญ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ปัญ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ที่มีนวัตกรรมใหม่ และ ความปลอดภัยสูงที่สุดวัตถุประสงค์และความตั้งใจของบริษัทคือต้องการนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดพร้อมด้วยคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับมาตรฐานระดับโลกเราพยายามอย่างยิ่ง
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ผู้ป่วย พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยมากที่สุด
เท่าที่ทำได้ โดยที่ทางบริษัทไม่เคยหยุดการพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีสุดให้ทุกท่าน

How To Use

OUR VISION AND MISSION

Cures Safety Syringe ได้ถูกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนานโดยผ่านมาตรฐานระดับสากล และการรับรองเรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาซ้ำ ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกระบวนการใช้งาน

ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากข้อมูล WHO ชี้ให้เห็นแล้วว่าบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาในทุกๆวัน เช่นการจับถูกเข็มที่ติดเชื้อ การปิดฝาเข็มที่ปนเปื้อน
เข็ม Cures Safety Syringe จะถูกเก็บเข้าหลอดทันทีที่ใช้เสร็จ ซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องสัมผัสกับเข็มเลย ช่วยให้การใช้เป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด

การทิ้งเข็มฉีดยาอย่างไม่เหมาะสม ทำให้บุคลากร พนักงานเก็บขยะ และประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการติดเชื้อ การใช้ Cures Safety Syringe จะช่วยให้การจัดเก็บ และการทำลายเป็นไปอย่างปลอดภัย เนื่องจากเมื่อใช้งานเสร็จ เข็มฉีดยาจะถูกเก็บไว้ในหลอด ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆ

Certification

Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม